Zoeken

Hoe doe ik een bod tot aankoop van een woning?

Wanneer men geïnteresseerd is in een woning, kan men overgaan naar een aanbod tot aankoop. Hier brengt de geïnteresseerde koper een bod uit op een onroerend goed of een woning. Een bod kan men schriftelijk of mondeling uitbrengen.


Bij het uitbrengen van een schriftelijk bod moet men een aantal regels volgen:

• men moet een aantal elementen vermelden

o adres

o prijs

o geldigheidsduur van een bod

• het bod bindt de potentiële koper aan de verkoper voor de tijd die men in het bod beschrijft.

• het uitbrengen van het bod is bindend: wanneer de verkoper het bod aanvaard kan men er niet meer op terugkeren. Indien de koper


Men kan in het bod ook een opschortende voorwaarde laten opnemen. Dit wil zeggen dat het uitvoeren van het bod afhankelijk is van een onzekere toekomstige gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld het bekomen van een lening zijn. Lukt het niet om deze opschortende voorwaarde te bekomen dan wordt het bod ontbonden.