Zoeken

Hoe lang blijft een bodemattest geldig?

Ieder attest dat is opgesteld na 1 januari 2008 is geldig zolang er geen wijzigingen gebeuren aan de grond. De administratieve gegevens en de milieutechnische gegevens van het perceel mogen dus niet wijzigen.


Wanneer het over een risicogrond gaat zal het oriënterend bodemonderzoek bepalen hoelang het attest geldig is.