Zoeken

Hoe lang blijft een mazouttankkeuring geldig?

Voor een tank met inhoud minder dan 5000 kg is dit om de vijf jaar indien deze tank ondergronds werd geplaatst en voor een bovengrondse tank is dit niet meer nodig. Voor een tank met een inhoud groter dan 5000 kg moet er om de twee jaar een beperkt onderzoek gebeuren en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek gebeuren wanneer de tank ondergronds zit. Voor een bovengrondse tank moet er iedere drie jaar een beperkt onderzoek gebeuren en iedere 20 jaar een grondig algemeen onderzoek.