Zoeken

Is een rookmelder in een huurwoning verplicht?

Ja, een rookmelder is verplicht in huurwoningen.


Sinds 1 januari 2020 is de verhuurder verplicht om de huurwoning van rookmelders te voorzien. Dit staat ook vaak zo in het huurcontract opgenomen. De rookmelders dienen geplaatst te worden op elke verdieping waar op geleefd kan worden.