Zoeken

Mijn woning beschikt over een stookolietank: moet deze gekeurd worden voor verkoop?

Bijgewerkt op: 23 dec. 2021

Iedere stookolie tank moet na plaatsing en voor ingebruikname worden gecontroleerd. Daarnaast moet de tank afhankelijk van zijn inhoud om de zoveel jaar worden gecontroleerd.


Voor een tank met inhoud minder dan 5000 kg is dit om de vijf jaar indien deze tank ondergronds werd geplaatst en voor een bovengrondse tank is dit niet meer nodig. Voor een tank met een inhoud groter dan 5000 kg moet er om de twee jaar een beperkt onderzoek gebeuren en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek gebeuren wanneer de tank ondergronds zit. Voor een bovengrondse tank moet er iedere drie jaar een beperkt onderzoek gebeuren en iedere 20 jaar een grondig algemeen onderzoek.


Na deze controle krijgt de stookolie tank een dop. Deze kan de kleur groen, oranje of rood bevatten. Iedere dop heeft zijn eigen betekenis:

• Groen: de stookolie tank voldoet aan alle wettelijke bepalingen

• Oranje: de stookolie tank voldoet niet aan de bepalingen, maar er is geen gevaar op verontreiniging van de bodem

• Rood: de stookolie tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en er is gebaar op verontreiniging dus de tank mag ook niet worden bijgevuld.


Voor de verkoop van een woning is niet noodzakelijk om een keuring te laten doen. Als eigenaar moet je wel kunnen voorleggen dat je de stookolietank liet onderhouden en controleren op alle verplichte momenten.


Bron: https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning#q-b9d5063a-c9df-4622-aac6-e0843cc2847a