Zoeken

Moet ik als privépersoon belastingen betalen op huurinkomsten?

Bijgewerkt op: 22 feb.

Als je als particulier een privé woning verhuurt val je onder één van de volgende drie situaties. De situatie bepaald dan ook op welk bedrag en hoeveel belastingen je moet betalen.

  1. Huurder huurt voor privaat gebruik

  2. Huurder huurt voor professioneel gebruik

  3. Huurder huurt voor gemengd gebruik


Verhuur voor privé gebruik

Wanneer je als particulier je woning of appartement verhuurt aan een persoon die de woning gebruikt voor privédoeleinden. In dit geval wordt je belast op je personenbelasting. Hier wordt als grondslag het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) gebruikt. Dit wordt verhoogd met 40%.


Verhuur voor professioneel gebruik

Als je als particulier je woning of appartement verhuurt aan een huurder die de woning gebruikt voor professionele doeleinden, dan zal je belast worden op de werkelijke huurinkomsten. Als grondslag wordt gebruikt het ontvangen netto-bedrag van de huurprijs en -voordelen. Dit vormt het bruto-huurinkomen.


Verhuur voor gemengd gebruik

Hier is het belangrijk om een duidelijk huurcontract op te stellen, die het privé en beroepsgebruik splitst. Indien men geen opsplitsing maakt zal de verhuurder belast worden alsof de woning volledig voor beroepsgebruik werd bestemd.Beroepsgebruik vermijden? Minder belastingen betalen?

Het is mogelijk om in het huurovereenkomst een clausule op te nemen waarin staat dat het gehuurde goed niet gebruikt mag worden als beroepsgebruik. Indien de huurder alsnog een deel als beroep wil gebruiken kan je als verhuurder de extra kosten doorrekenen aan de huurder.