Zoeken

Waarom is asbest gevaarlijk?

Het inademen van asbest kan kanker tot gevolg hebben. Asbest bestaat uit vezels die niet zichtbaar zijn. Wanneer je deze vezels te vaak inademend kan longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker ontstaan.


Vlaamse Infolijn, departement DAR. (z.d.). Gezondheidsrisico’s. Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://www.ovam.be/gezondheidsrisicos