Zoeken

Wanneer is het aanstellen van een syndicus verplicht?

Men moet een syndicus aanstellen vanaf het moment dat een gebouw uit twee of meer appartementen bestaat met verschillende eigenaars. Het aanstellen van de syndicus wordt gedaan door de algemene vergadering.