Zoeken

Wanneer moet er een bodemonderzoek gebeuren?

Men moet een bodemonderzoek laten uitvoeren wanneer er bodem verontreinigde activiteiten plaats vinden op het stuk grond. De eigendommen waarop een risico rust zijn opgenomen in een register. Dit register noemt het grondeninformatieregister.