Zoeken

Wanneer moet er een leegstandsheffing betaald worden?


Men moet een leegstandheffing betalen wanneer een woning wordt opgenomen in het leegstandregister. Het betalen van een leegstandsheffing is ook afhankelijk van per gemeente. Een gemeente kan zelf kiezen of ze deze belasting willen opleggen.


Bron: www.wonenvlaanderen.be