Zoeken

Wat bedoelt men met de "zone van de woning"?

De zone van het onroerend goed vertelt iets over de ligging van een woning. Alle soorten zones worden aangeduid in het gewestplan. De meeste woningen liggen in het woongebied. Naast het woongebied bestaan er nog verschillende andere gebieden. Woongebied is bestemd voor wonen, handel, dienstverlening, ambacht en klein bedrijf.


De verschillende zones kan je terugvinden op het gewestplan.

• Landbouwgebied

• Industriegebied

• Agrarisch gebied

• Woonuitbreidingsgebied (rezervezone voor het woongebied)

• Recreactiegebied

•...