Zoeken

Wat doet een syndicus?

De syndicus kan een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn.


De syndicus heeft als taak:

  • de beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars uit te voeren

  • de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen naar buiten toe

De taak van de syndicus omvat het administratief, financieel en technisch beheer van

gebouwen in mede - eigendom. De syndicus treedt op in naam van de VME.


De duur van de opdracht van een syndicus is maximum 3 jaar. Het mandaat van een syndicus moet steeds van bepaalde duur zijn. Het mandaat kan worden vernieuwd maar er is altijd een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering nodig.


Livios. (z.d.). Wat doet een syndicus? Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/wat-doet-een-syndicus/