Zoeken

Wat is “bouwshift”?


De Vlaamse regering wil dat er vanaf 2040 niet meer in open ruimte wordt gebouwd in Vlaanderen. Daarom wil Vlaanderen een verandering invoeren door bestaand ruimtebeslag efficiënter en intensiever te gebruiken om zo de druk op de open ruimte te minder te belasten. Het ultieme doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn


De "bouwshift" omvat de bouw van verschillende gebouwen met minder ruimte, dat wil zeggen compactere gebouwen, meer voorzieningen en meer gebruikelijke verkeersknooppunten. Het moet bijvoorbeeld worden gebouwd op een locatie met een hoog voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer of hoge overstapwaarde (collectief vervoer voor treinen, trams, ) Met andere woorden, groei met minder verspilde ruimte naarmate uw levensstijl verandert.


bron: SPRYG Real Estate Academy. (2022, 28 februari). Bouwshift Impact & Kansen 2022. Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://spryg.com/be/events/bouwshift/achtergrond/editie2017/impressie