Zoeken

Wat is de gemene muur?

De gemene muur is een muur die tot scheiding dient van twee aan elkaar grenzende, al dan

niet bebouwde erven en die aan verschillende eigenaars toebehoort in gemeenschappelijke

eigendom.


Hoe kunt u een gemene muur herkennen?


  • Er is een titel: Bij een muurovername kan men de onderhandse of notariële akte terugvinden op het kantoor Rechtszekerheid.

  • Tekens van eigen muur: Volgens artikel 654 BW geeft de wet aan dat bepaalde tekens een aanduiding zijn voor een eigen muur.

  • Wettelijk vermoeden van een gemene muur: Volgens artikel 653 BW is er het wettelijk vermoeden dat een muur die op de scheidingslijn staat een gemene muur is tot het minst verheven dak als er geen titels te vinden zijn en de tekens niet duidelijk zijn.

Er zijn 5 mogelijkheden om een muur gemeen te maken:

  • Partijen kunnen vrijwillig samen een muur oprichtingen of vrijwillig overeenkomen een deel van een bestaande muur te verkopen/kopen

  • Volgens art. 661 BW: gedwongen afstand van een bestaande muur

  • Volgens art. 663 BW: gedwongen overname van een nog op te richten muur

  • Volgens bezitsaanmatiging

  • Verkrijgende verjaring van 30 jaar


bron:

GONTHIER, W., en DE LATHOUWER, R., De "gemene" muur, Mechelen, Kluwer, 2007, 153 p.

DECLERCQ, H., De gemene muur, Brugge, Die Keure, 1991