Zoeken

Wat is de inventaris leegstaande of verkrotte gebouwen?

In de inventaris met leegstaande onroerende goederen komen alle gebouwen die langer dan een jaar leegstaan. De eigenaars van de gebouwen in dit register moeten een leegstandsheffing betalen die jaarlijks hoger wordt. Men stopt met het betalen van deze heffing wanneer het onroerend goed terug van de lijst wordt gehaald.
Er bestaat ook een inventaris met alle verkrotte panden. De verwaarlozing van een pand wordt vastgesteld na het opmaken van een technisch verslag door een gemeentelijke ambtenaar. Men geeft het onroerend goed dan stafpunten. Eenmaal een pand 18 strafpunten of meer heeft wordt het als verkrot verklaard. Dit wilt zeggen dat de eigenaars dan jaarlijks een extra belasting moeten betalen tot hun pand terug van de lijst wordt geschrapt.