Zoeken

Wat is een bemiddelingsopdracht?

Een bemiddelingsopdracht is de opdracht die een makelaar krijgt van zijn cliënten. De makelaar zal zich voor zijn consument verbinden als tussen persoon bij de totstandkoming van een overeenkomst. Daarvoor zal de makelaar wel een vergoeding vragen.


De verkoper koos in dit geval voor een bemiddelingsopdracht.WAT MOET WORDEN VERMELD


• Herroepingstermijn

o 7 werkdagen voor een overeenkomst afgesloten binnen de handelsruimte

o 14 kalenderdagen voor een overeenkomst afgesloten buiten de handelsruimte

• Vermelding stilzwijgende verlenging: moet duidelijk in het vet op de eerst pagina van de opdracht vermeld staan

• Opdracht en omvang van de bemiddelingsopdracht

• Tarief van het bemiddelingsloon

o Inclusief BTW

o Inclusief de bijkomende taksen en kosten die de consument moet betalen

• Duur van opdracht en opzeggingsbeding

• Geen ereloon verschuldigd indien…

• Manier waarop de opdrachtgever de consument op de hoogte zal houden en hoe vaak

• Datum en adres

• Bepalingen geldig bod

• Precieze en individuele informatie

• Precontractuele informatie