Zoeken

Wat is een BEN-woning?

Een BEN-woning is een afkorting voor een bijna-energieneutrale woning. Een BEN-woning verbruikt bijna tot geen energie om te verwarmen, te ventileren, koeling en warm water. De weinige energie die toch nodig zou zijn om dit te garanderen wordt uit groene energiebronnen gehaald.


Verplicht?

De laatste decennia worden de energienormen bij bouwen en verbouwen alsmaar strenger. Met als resultaat dat bouwen volgens de BEN-normen vanaf 2021 een standaard is in Europa, dus ook in Vlaanderen. De Europese richtlijn definieert een BEN-woning : “Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.”


Vereisten:

Om over een BEN-woning of BEN-appartement te spreken dient men aan enkele eisen te voldoen:

- de woning dient een E-peil te hebben van 30 of lager

- de woning dient te voldoen aan de EPB ("Energieprestatie voor Binnenklimaat") voor thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming, voor risico op oververhitting, voor ventilatie en voor een minimumaandeel hernieuwbare energie.bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.). Bijna-energieneutraal bouwen (BEN). www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/bijna-energieneutraal-bouwen-ben