Zoeken

Wat is een bijzondere algemene vergadering?

Wanneer er binnen een mede-eigendom dringend belangrijke beslissingen moeten worden genomen kan de syndicus of de mede-eigenaar een bijzondere algemene vergadering samenroepen. De mede-eigenaars moeten wel met 1/5 van het totaal aandeel vertegenwoordigen om deze vergadering bijeen te kunnen roepen. De personen die de bijzondere algemene vergadering samenroepen moeten schriftelijk een agenda opstellen en deze punten moeten dan worden behandeld.