Zoeken

Wat is een bodemattest?

Bijgewerkt op: 23 dec. 2021

Een bodemattest moet de koper informeren over de staat van de grond die hij wenst kopen. Een bodemattest moet zowel bij de verkoop van een stuk grond als bij de verkoop van eens stuk grond met onroerend goed aanwezig zijn. Dit attest kan men aanvragen bij OVAM openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij.


Het bodemattest geeft meer informatie over de kwalitiet van de grond die men wenst te kopen. Op basis van een grondeninformatieregister kan men zien of het al dan niet nodig is om bijkomende onderzoeken of maatregelen moeten worden genomen. Indien er verontreinigde activiteiten plaats vonden op het stuk grond kan men een orienterend bodemonderzoek laten uitvoeren.


Het aanvragen van een bodem attest kost €54 voor het volledig kadastraal perceel en €218 voor een deel van het kadastraal perceel.


Bron: https://www.ovam.be/bodemattest