Zoeken

Wat is een compromis (verkoopovereenkomst)?

Bijgewerkt op: 23 dec. 2021

Een compromis of verkoopovereenkomst is een schriftelijk akkoord tussen de aan- en verkoper van een woning. Wanneer de verkoper het bod van de koper aanvaard gaat men het compromis of onderhandse akte opstellen en tekenen. Dit is een bindende overeenkomst waardoor de verkoop van de woning definitief wordt. Ten laatste vier maanden na het tekenen van het compromis moet de notariële verkoopakte worden ondertekend.