Zoeken

Wat is een eigendomstitel?

De eigendomstitel van een onroerend goed geeft aan wie de eigenaar is. Dit is meestal de authentieke akte of de verkoopakte. Is sommige gevallen kan dit ook een schenkingsakte, een akte van vereffening of een verdelingen van erfenis zijn. De eigendomsakte moet aanwezig zijn bij de verkoop van een onroerend goed.


Indien men zelf de eigendomstitel niet terug vindt kan men deze opvragen bij de notaris of bij het registratiekantoor van de provincie.