Zoeken

Wat is een EPB?

EPB staat voor energieprestatie binnenklimaat. Een EPB vertelt ons over de energetische toestand en over het binnenklimaat van een woning. Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt is verplicht om energieprestatieregelgeving te respecteren. Deze normen zijn opgenomen in het EPB-verslag.


Iedere woning die sinds 1 januari 2006 wordt gebouwd moet aan bepaalde EPB-voorschriften voldoen. Hiermee wil men het energieverbruik van deze woningen beperken. Bij verkoop van een huis of appartement is het verplicht om het EPB verslag voor te leggen.


Bron: www.livios.be

Bron: www.energiesparen.be