Zoeken

Wat is een erfbelasting?

Bijgewerkt op: 9 mrt.

Een erfbelasting is de belasting die men moet betalen op een erfenis. De belasting wordt berekend op de waarde van de goederen die de overledene nalaat. Onder de term erfbelastingen vallen er twee soorten belastingen:


• Het successierecht: wat men moet betalen wanneer er een persoon overlijdt die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams gewest heeft.


• Recht van overgang bij overlijden: wat men moet betalen voor een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in het Vlaams gewest heeft, maar wel onroerende goederen heeft die zich in het Vlaams gewest bevinden