Zoeken

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last die rust op een onroerend goed. Het erf waarop de last rust is het lijdend erf en het erf dat een voordeel haalt uit deze last is het heersend erf.


Er bestaan 3 soorten erfdienstbaarheden:

• Wettelijke erfdienstbaarheden: deze erfdienstbaarheden zijn door de wet opgelegd

• Natuurlijke erfdienstbaarheden: deze erfdienstbaarheden ontstaan door de ligging van de percelen

• Conventionele erfdienstbaarheden: deze erfdienstbaarheden worden afgesproken tussen de eigenaar van de erven.


Een erfdienstbaarheid rust op het perceel dit wil zeggen dat wanneer men het perceel wil verkopen de erfdienstbaarheid automatisch meegaat met de grond. De nieuwe eigenaar moet dan ook rekening houden met deze erfdienstbaarheid.