Zoeken

Wat is een hypothecaire getuigschrift?

Een hypothecair getuigschrift is een document dat iets meer verteld over de toestand van een onroerend goed. Is het onroerend goed belast met een hypotheek of ligt er een beslag op het onroerend goed. Bij de verkoop van een onroerend goed is het aan de notaris om dit getuigschrift op te vragen en te controleren.


Het opvragen van het hypothecair getuigschrift is enkel verplicht bij de akte, niet bij de compromis. Daarom is het verstandig om in de compromis een clausule te laten opnemen die zegt dat men het onroerend goed vrij en onbelast koopt. Doet men dit niet dan kan een hypotheek op het onroerend goed blijven rusten.