Zoeken

Wat is een mandaat?

Als de verkoper beslist om een mandaat te geven aan de makelaar dan geeft hij de makelaar de macht om iets voor hem te doen in zijn naam. Men geeft zo de toestemming aan de makelaar om een bod te aanvaarden of een onderhandse verkoopovereenkomst of een huurcontract te tekenen.