Zoeken

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is de vergunning die men nodig heeft wanneer men een van de volgende handelingen wil uitvoeren:

• Stedenbouwkundige handelingen (bouwen, verbouwen, slopen, graven…)

• Verkavelen van gronden

• Exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten

• Wijzigen van kleine landschapselementen of het wijzigen van de vegetatie

Men kan een omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal er een openbaar onderzoek en adviesronde plaatsvinden.


Bron: www.vlaanderen.be