Zoeken

Wat is een onderhandse verkoopovereenkomst?

Wanneer de koper en verkoper het eens zijn over de verkoop modaliteiten zullen ze een onderhandse verkoopakte afsluiten. Dit wordt ook wel de compromis genoemd. Wanneer beide partijen deze overeenkomst ondertekenen is de verkoop van het onroerend goed bindend. Na het onderteken van de onderhandse verkoopovereenkomst moet men binnen een periode van vier maand de notariële akte tekenen.


Men kan in de onderhandse verkoopovereenkomst ook opschortende voorwaarden laten opnemen. Een opschortende voorwaarde wilt zeggen dat het uitvoeren van de overeenkomst afhangt van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Meestal gebruikt men het verkrijgen van een lening als opschortende voorwaarde.