Zoeken

Wat is een onroerend erfgoed

Onder de term onroerend erfgoed vallen alle monumenten, landschappen en archeologische sites die men kan aanraken, maar niet kan verplaatsen. In Vlaanderen zijn er drie soorten onroerend erfgoed:

  • Geïnventariseerd onroerend erfgoed

  • Vastgesteld onroerend erfgoed

  • Beschermd onroerend erfgoed

Het statuut van het erfgoed bepaalt uw rechten en plichten die u hebt als eigenaar, beheerder of gemeente en welke financiële ondersteuning u kunt aanvragen voor onderhoud, restauratie of herbestemming van het onroerend erfgoed.bron: Het agentschap Onroerend Erfgoed. (z.d.). Soorten erfgoed | Onroerend Erfgoed. Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://www.onroerenderfgoed.be/soorten-erfgoed