Zoeken

Wat is een opschortende voorwaarde bij verkoop van een huis?

Een opschortende voorwaarde is een onzekere gebeurtenis die de verkoop van de woning opschort indien de gebeurtenis zich voordoet. Bij de aan- of verkoop van een woning worden vaak dit soort voorwaarden opgenomen in de verkoopovereenkomst.


In de meeste gevallen gaat het om deze twee soorten voorwaarden:

• Het bekomen van de hypothecaire lening: dit houdt in dat de verkoop slechts plaatsvindt als de koper een hypothecaire lening kan bekomen volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in de verkoopovereenkomst.

• Het bekomen van de nodige vergunningen: hierbij gaat de verkoop van het huis of appartement niet door indien de koper niet de juiste documenten of vergunningen kan voorleggen voor de afgesproken datum. Vaak wordt er ook gedefinieerd wat er in de documenten dient te staan. Een voorbeeld hiervoor is "een blanco keuring van de elektrische installatie", in dit geval dient de koper een keuringsattest zonder opmerkingen voor te leggen vooraleer de koop kan plaatsvinden.