Zoeken

Wat is een optie tot aankoop?

Een optie of verkoopbelofte is een eenzijdige verbintenis van de verkoper, waarbij deze zich verbindt om zijn woning gedurende een bepaalde periode aan niemand anders te verkopen.

Dit zorgt ervoor dat de potentiële koper tijd krijgt om na te denken of hij het onroerend goed al dan niet wilt kopen.

In tegenstelling tot het uitbrengen van een bod zijn er bij een optie geen verplichtingen. De potentiële koper kan nog altijd beslissen om af te zien van het kopen van het onroerend goed.

De termijn van de optie is steeds vrij te bepalen tussen de partijen onderling. Al geven we zelf de raad om die termijn niet te lang te zetten.