Zoeken

Wat is een plaatsbeschrijving bij verhuur?

Bijgewerkt op: 23 dec. 2021

In een plaatsbeschrijving gaan de betrokken partijen een gedetailleerde beschrijving maken over de staat van een onroerend goed. Men kan ervoor kiezen om zelf een plaatsbeschrijving op stellen of dit kan gebeuren door een deskundige. Na het opstellen dienen alle betrokken partijen de plaatsbeschrijving te ondertekenen ter akkoord.


Het doel van de plaatsbeschrijving is om aan het einde van een huurcontract na te gaan of er schade is toegebracht aan het onroerend goed en of deze schade door slijtage is ontstaan of dat de huurder aansprakelijk is voor deze schade.