Zoeken

Wat is een schenking van een onroerend goed?

Een schenking is een akte waarbij men een zaak meteen en onherroepelijk schenkt ten voordele van een ander persoon, deze persoon moet de schenking ook aanvaarden. Schenkingen gebeuren in principe meestal via notariële akte maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Een schenking is onherroepelijk dit wilt zeggen dat men er niet kan op terugkomen. De enige uitzondering is een schenking tussen echtgenoten. De schenking is een wederkerige overeenkomst: de schenker schenkt en de begunstigde moet de schenking aanvaarden.


Voordelen van een schenking

• Men betaalt geen erfbelastingen op een schenking indien men een erfgenaam is

• De schenker kan kiezen op bepaalde modaliteiten en voorwaarden te laten opnemen


Soorten schenkingen:

• Handgift: roerende goederen gaan zonder een officiële procedure van de ene persoon naar de andere. Men hoeft dit niet te registreren en geen schenkingsrecht te betalen. Let op sterft de schenker binnen de drie jaar na de schenking dan moet men de schenking laten opnemen in de nalatenschap en betaalt men successierechten.

• Onrechtstreekse schenking via overschrijving: de schenkeer schrijft een bedrag over van zijn bankrekening naar die van de ontvanger. Ook hier is men niet verplicht om te registreren, maar overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking dan zal dit ook worden opgenomen in de nalatenschap.

• Schenking via notariële akte: hierbij gaat men naar de notaris voor het vastleggen van de schenking. Deze akte zal moeten worden geregistreerd en men zal er een schenkingsbelasting op betalen.


De schenking van een onroerend goed

De schenking van een onroerend goed moet altijd via een notariële akte gebeuren. Dit wilt zeggen dat men dit moet registeren en men zal er dus ook een schenkingsbelasting op moeten betalen.