Zoeken

Wat is een verhaalbelasting?

De verhaalbelasting is een gemeentebelasting die de uitgaven van de overheid voor openbaren werken doorrekend aan de personen die er genot van hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het her aanleggen van het trottoir of een nieuwe riolering.