Zoeken

Wat is een watertoets?

Bijgewerkt op: 23 dec. 2021

Wanneer de gemeente of bevoegde overheid een verkavelingsvergunning of bouwaanvraag goedkeurt moet ze eerst controleren aan de hand van de watertoets of deze werken al dan niet schade zullen aanbrengen aan het watersysteem. Indien de schade van deze werken veel te zwaar is kan het zijn dat de vergunning wordt geweigerd.


Bij aankoop van een huis is het ook belangrijk om na te gaan of het onroerend goed niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied.


Alle informatie rond water en overstromingsgevoelige gebienden kan bekenen worden op: www.waterinfo.be


Bron: https://www.vlaanderen.be/de-watertoets