Zoeken

Wat is het verschil tussen een rooilijn en een bouwlijn?

De rooilijn is een door de overheid aangelegde grens tussen het openbaar domein en het privé domein van een bepaalde eigenaar. De rooilijn komt wel niet altijd overeen met de perceelsgrens. In sommige gevallen dan deze bijvoorbeeld door de voortuin lopen dan moet men er wel rekening mee houden dat men ooit gedeeltelijk kan worden onteigend.
De bouwlijn is de grens die aangeeft vanaf waar men mag beginnen bouwen. Het kan zijn dat de rooilijn en de bouwlijn op eenzelfde lijn liggen, maar het kan ook zijn dat ze op een verschillende lijn liggen. Deze moet duidelijk gemaakt worden op de stedenbouwkundige vergunning.