Zoeken

Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeurrecht?

Bij de verkoop van een onroerend goed kunnen bepaalde personen of instanties een voorkooprecht of een voorkeurrecht hebben. Bij een voorkooprecht heeft de begunstigde het recht om het goed aan te kopen tegen dezelfde voorwaarden die zijn overeengekomen met de kandidaat-koper. Voorkooprechten zijn vaak aanwezig in een verhuurovereenkomst.
Bij een voorkeurrecht heeft de begunstigde als eerste het recht om te onderhandelen met de verkoper. Als deze onderhandelingen niet lukken mag de verkoper wel onderhandelen met een derde partij.