Zoeken

Wat is onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een belasting die iedereen met een eigendom in het Vlaams Gewest jaarlijks moet betalen. Het berekenen van de onroerende voorheffing wordt gedaan op basis van het kadastraal inkomen van een woning.


Daarop betaalt men 3 heffingen:

• Een heffing voor de gemeente

• Een heffing voor provincie

• Een heffing voor het Vlaamse gewest


Er bestaan ook een aantal omstandigheden waaronder je recht hebt op een vermindering van de onroerende voorheffing:

• Vermindering voor gezinnen met kinderen die onder de kinderbijslag vallen

• Vermindering voor personen met een handicapt

• Vermindering voor oorlogsslachtoffers

• Vermindering voor bescheiden woning

• Vermindering voor bescheiden nieuwbouwwoningen

• Vermindering voor energiezuinige woningen

• Belastingkrediet voor rechtspersonen

• Belastingkrediet voor VEN woningen

• Proportionele vermindering