Zoeken

Wat is onteigening van een woning?

Bij onteigening neemt de overheid een deel van of een volledig onroerend goed in beslag. De overheid moet wel kunnen aantonen dat de onteigening van algemeen belang is en dat het onteigende perceel noodzakelijk is voor de realisatie van de doelstelling.


Wanneer de overheid een perceel moet onteigenen zal ze altijd eerst met de eigenaar onderhandelen om een onteigeningsvergoeding te bekomen. Weigert de eigenaar deze onderhandelingen of het bod dan zal de overheid een laatste bod uitbrengen. Gaat de eigenaar hier ook niet op in dan komt de zaak voor bij de vrederechter. Deze zal onderzoeken of de onteigening noodzakelijk is en het ze een algemeen belang dient. Eenmaal dit allemaal in orde blijkt te zijn zal de vrederechter een schatter aanstellen die een onteingeningsvergoeding zal vaststellen.


Onteigening is de meest diepgaande beperking van het eigendomsrecht: door de onteigening wordt de eigenaar gedwongen, volledige en onherroepelijke wijze van zijn eigendom beroofd, ten bate van de overheid.