Zoeken

Wat is planschadevergoeding?

Bijgewerkt op: 28 feb.


Planschadevergoeding betekent dat u schade kunt vergoeden als uw betrouwbare grond in het Vlaams Gewest onbetrouwbaar wordt na een verandering van gebruik.


Belangrijk om te weten is dat de planschadevergoeding niet automatisch wordt toegekend. U kunt bij de rechtbank van eerste aanleg een planschadevergoeding indienen, indien u recht meent te hebben op deze vergoeding. U moet dit wel uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op planschadevergoeding indienen


Als gevolg van de bestemmingswijziging bedraagt de planschadevergoeding 80% van de waardevermindering van de grond.


Vlaamse overheid. (z.d.). Wanneer is de planbatenheffing verschuldigd? www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 23 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/planbatenheffing/wanneer-is-de-planbatenheffing-verschuldigd