Zoeken

Wat is recht van voorkeur?

Een voorkeursrecht is een recht waarbij de eigenaar van een goed ten aanzien van een bepaalde persoon, de verbintenis aangaat om, als hij zou besluiten het goed te verkopen, dit bij voorkeur aan hem te verkopen. Een voorkeursrecht wordt steeds bij overeenkomst aan de begunstigde toegekend (conventioneel). Wettelijke voorkeursrechten bestaan niet.