Zoeken

Wat kan ik doen als de huurder weigert te betalen?

Als verhuurder heb je niet het recht om de huurder zelf uit de woning te zetten wanneer hij zijn huur niet betaald. De eerste stap is een aangetekend schrijven sturen naar de huurder. Regeert de huurder daar niet op dan kan de verhuurder naar de vrederechter stappen.


Bij de rechter kan de verhuurder vragen om:

• Alle achterstallige huur te betalen

• De huurder een schadevergoeding of intresten te doen betalen

• Een ontbinding van het huurcontract

• De huurder uit zijn woning te laten zetten