Zoeken

Wat moet ik vermelden als ik mijn woning verkoop?

Wanneer een makelaar reclame maakt voor een bepaald pand moet hij daarbij een aantal elementen vermelden. Wanneer die niet aanwezig zijn, kan het zijn dat de makelaar een klacht krijgt.


Stedenbouwkundige vergunning


zijn er al dan niet stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt voor het pand in kwestie?


Stedenbouwkundige bestemming


De stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed verteld iets meer over in welk gebied het pand is gelegen. Zo kan men nagaan of het onroerend goed niet zonevreemd is.

Een aantal voorbeelden van gebieden zijn:

• woongebied

• woonuitbreidingsgebied

• natuurgebied

• recreatie gebied

• industrie gebied


Dagvaardingen


Rusten er al dan niet dagvaardingen op het onroerend goed?


Voorkooprechten


Zijn er personen die een voorkooprecht hebben op het onroerend goed? Wanneer dit het geval is moet de koper er rekening mee houden dat de persoon met een voorkooprecht nog de kans krijgt om het onroerend goed aan dezelfde voorwaarden te kopen.


Verkavelingsvergunning


Een verkavelingsvergunning heet vandaag een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Dit wilt zeggen dat men de grond vrijwillig mag delen in twee of meer onbebouwde kavels om minstens een van deze kavels te verkopen of verhuren.


EPC


Wanneer men publiciteit maakt voor een onroerend goed moet men ook het EPC vermelden.