Zoeken

Wat zijn de kwaliteitseisen voor een huurwoning?

Bij het verhuren of huren van een woning in Vlaanderen, moet de woning aan een aantal kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.


Wonen Vlaanderen heeft de belangrijkste kwaliteitseisen opgesomd:


 • Voldoende plaats in de woning voor het aantal bewoners

 • voldoende oppervlakte van de woongedeeltes in verhouding met type woning en functie van het woongedeelte

 • Voorziening van comfort: Aanwezigheid van de nodige sanitair, drinkbaar water en kookgelegenheid

 • Veiligheid van de gasinstallatie

 • Veilige elektrische installatie

 • Veilige verwarming

 • Minimale isolatie zowel dakisolatie als beglazing

 • Er mogen geen vochtproblemen aanwezig zijn

 • De structurele stabiliteit moet in orde zijn

 • Trappen moet veilig zijn

 • Er moet een vrije toegang zijn

 • De persoonlijke leefsfeer moet worden gerespecteerd


Daarnaast moet elke woning voldoen aan brandveiligheidseisen en adequate rookmelders hebben. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud aan de huurder opleveren en in die staat houden voor de duur van de huurovereenkomst.


bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.-a). Minimale kwaliteitseisen voor een (huur)woning. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/minimale-kwaliteitseisen-voor-een-huurwoning