Zoeken

Wat zijn de voorwaarden van een conformiteitsattest?

Bijgewerkt op: 28 feb.


Een conformiteitsattest kan bij de gemeente aangevraagd worden voor woningen die u verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfsplaats en bij een huisvesting van een of meer studenten.


Wanneer uw woning tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid is verklaard , kunt u een conformiteitsattest aanvragen om het besluit op te heffen. Het conformiteitsattest heeft een geldigheid van 10 jaar tenzij

  • er een woningonderzoek heeft plaatsgevonden door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur ( conformiteitsonderzoek) of door een gezondheid - of veiligheidsrisico

  • er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd aan de woning

  • er een proces - verbaal opgesteld wordt door de Vlaamse Wooninspectie

  • er expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat op het attest

bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.-a). Conformiteitsattest voor (huur)woningen. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen