Zoeken

Wat zijn de voorwaarden voor een verzekering gewaarborgd wonen?


U mag geen andere verzekering tegen inkomensverlies hebben van de Vlaamse overheid om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering.


Lening

De hypothecaire lening moet worden afgesloten zijn voor:

  • een woning te bouwen

  • een woning te kopen

  • een woning te kopen en te renoveren

  • een woning te renoveren

De verzekering moet binnen het jaar worden aangevraagd nadat de kredietinstelling ter beschikking is gesteld. In het geval bij nieuwbouw is het de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. De lening voor de bouwgrond kan mee verzekerd worden maar enkel onder bepaalde voorwaarden.


Het bedrag dat geleend kan worden, is minimaal 50 000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning en minimaal 25 000 euro voor het renoveren van de woning.


Er zijn ook verschillende leningen die niet in aanmerking komen voor de verzekering:

  • Een lening om enkel en alleen bouwgrond te kopen

  • Een lening om een andere lening te financieren

  • Het herfinancieren van een bestaande lening, op het moment dat men nog geen verzekering had

Woning


De woning moet in het Vlaams Gewest liggen, uw hoofdverblijfplaats zijn/ worden en moet uw enige woning zijn.


De verkoopwaarde die de bank schat mag niet hoger zijn dan 336.790 euro voor woningen in het Vlaamse Gewest en 387.310 euro voor woningen in gemeenten met een hogere gemiddelde verkoopwaarde.


Inkomensgrenzen


Voor de aankoop van een woning, aankoop van een woning en renovatiewerken en renovatiewerken zijn er geen inkomensgrenzen. Wel zijn er inkomensgrenzen voor nieuwbouw waar de bouwaanvraag ingediend werd vóór 1 januari 2012. U krijgt geen verzekering als de energieprestatienorm E70 niet behaalt is en u een gezamenlijke belastbaar inkomen hebt dat hoger is dan:


  • Voor een alleenstaande is het 46.170 euro

  • Voor wettelijk of feitelijke samenwonden is het 65.960 euro dat verhoogt kan worden met 3.700 euro per persoon ten laste.

  • Voor een alleenstaande persoon met een persoon ten laste is het 65.960 euro dat verhoogt kan worden met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste

bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.-b). Verzekering gewaarborgd wonen. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 23 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/verzekering-gewaarborgd-wonen