Zoeken

Welke documenten heb je nodig voor verkoop van een huis of appartement?

Om een huis of appartement te verkopen heb je de volgende documenten nodig:

• Keuringsattest elektrische installatie

• Bodemattest

• Certificaat stookolietank

• Energieprestatie certificaat

• Informatie overstromingsgevoeligheid

• Postinterventiedossier

• Stedenbouwkundige informatie

• Informatie kadaster

• Informatie over de erfgoedwaarde


Verder leggen we kort uit wat elke document precies inhoudt:

• Keuringsattest elektrische installatie: een elektrische keuring wordt uitgevoerd door erkende specialisten. Hierbij wordt nagegaan of de woning voldoet aan de wetgeving rond elektrische installaties. In het geval de installatie niet conform is worden de opmerkingen geplaatst op het keuringsattest. Voor de verkoper is het niet verplicht deze opmerkingen op te lossen. Voor de koper wel, na de akte krijgt de koper hier nog 1 jaar de tijd voor.

• Bodemattest: Een bodemattest moet de koper informeren over de staat van de grond (waarop de woning staat) die hij wenst kopen. Specifiek wordt nagegaan of er al dan niet een risico bestaat op bodemvervuiling. Een bodemattest wordt uitgereikt door OVAM.

• Certificaat stookolietank: dit is een attest waaruit blijkt dat de onderhoud en of buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

• Energieprestatie certificaat: Het energie prestatiecertificaat of EPC is een certificaat dat de koper een beter beeld moet geven over het energieverbruik van een woning. Iedere woning krijgt een bepaalde score uitgedrukt in kwh/m2, zo wordt een schatting van energieverbruik gemaakt. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

• Informatie overstromingsgevoeligheid: bij de opvraging van dit document wordt nagegaan of er al dan niet overstromingsgevaar bestaat in het gebied waar de woning die verkocht wordt zich bevindt.

• Postinterventiedossier: Dit is een dossier waarin alle plannen en tekeningen van de structuur en leidingen van de woning aanwezig. Ook is er een aanduiding voor alle nutsvoorzieningen en eventuele gevaren aanwezig. Vaak zitten hier ook alle facturen van de aannemers en handleidingen van de toestellen bij.

• Stedenbouwkundige informatie: Stedenbouwkundige inlichtingen geven meer informatie aan de koper over de stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed. Hier wordt nagegaan welke vergunningen er ooit uitgeleend zijn geweest en of er al dan niet bouwmisdrijven hebben plaatsgevonden.

• Informatie kadaster: Op dit document staat de kadastrale informatie over de woning die verkocht wordt.

• Informatie over de erfgoedwaarde: In dit document wordt nagegaan of de woning erfgoedwaarde heeft.