Zoeken

Welke huurcontracten bestaan er?

Wie van plan is om een huis of appartement te huren moet een huurovereenkomst tekenen. Er zijn drie verschillende soorten naargelang de termijn.


We hebben een huurovereenkomst van korte, normale en lange duur. Daarnaast hebben we tevens de huurovereenkomst voor het leven.


De verschillende vormen vind je hieronder in het kort:


  • Huurovereenkomst van korte duur:


De verhuurder en huurder kunnen onderling overeenkomen om een huurovereenkomst op te stellen voor een duur van drie jaar of minder.

De huurovereenkomst mag slechts één maal verlengd worden onder dezelfde voorwaarden als het vorig contract. Bv: heb je een contract afgesloten om een appartement te huren voor één jaar aan 500 euro, dan kan dit slechts éénmalig verlengd worden ( indexatie mag). De totaaltermijn mag niet langer dan 3 jaar zijn.


De huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen mits het respecteren van drie maanden opzegtermijn. Daarnaast is de huurder gehouden tot een opzegvergoeding van anderhalve, één maand en een halve maand huur naargelang het huurcontract de huurder het contract stopt in het eerste, tweede of derde jaar. De verhuurder kan de overeenkomst niet opzeggen.


  • Huurovereenkomst van 9 jaar:


De duur van huurovereenkomsten waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het onroerend goed bedraagt 9 jaar.


De verhuurder kan in volgende gevallen de overeenkomst beëindigen:


Opzegging voor persoonlijk gebruik

Dit kan niet in de eerste drie jaar van het huurcontract. De verhuurder moet daarnaast een opzegtermijn respecteren van 6 maanden.


Opzegging wegens grote renovatiewerken

De verhuurder kan het contract stopzetten als hij het goed wil verbouw, renoveren of heropbouwen als aan volgende voorwaarden is voldaan, zijnde:

- De werken kosten meer dan drie jaar huur

- De werken worden uitgevoerd aan het goed dat bewoond door de huurder


Opzegging zonder motief

De verhuurder kan in de eerste of tweede driejarige periode van de huurovereenkomst de huurovereenkomst opzeggen zonder motivering. De verhuurder is dan wel een vergoeding verschuldigd van 9 maanden of 6 maand


bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.). Woninghuurovereenkomst sluiten. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/woninghuurovereenkomst-sluiten#ruums-1