Zoeken

Welke impact heeft een huwelijkscontract op aankoop van een woning?

Een koppel kan onder verschillende stelsel samenleven of gehuwd zijn. Zo een stelsel legt vast hoe de roerende en onroerende goederen worden verdeeld. Huwelijksstelsels: • Wettelijk stelsel: scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten. Alles wat men heeft van voor het huwelijk blijft in het eigen vermogen, maar alles wat men tijdens het huwelijk verkrijgt komt in het gemeenschappelijk vermogen terecht.

Scheiding van goederen: alles wat beide partners verdienen en bezitten blijf gescheiden door het eigen vermogen

Gemeenschap van goederen: alles wat beide partners verdienen en bezitten komt in een gezamenlijke pot terecht. Wanneer een koppel dat wettelijke samenwoont of gehuwd is een woning aankoopt dan kan het zijn dat die woning de enige gezinswoning is. Deze woning is beschermd. Beide partners moeten dan akkoord gaan bij de verkoop of verhuur van de gezinswoning. De gezinswoning is ook in het bezit van de beide partners.

240 Sheet1 Verkennen