Zoeken

Wie stelt de syndicus aan?

De syndicus kan door verschillende personen worden aangesteld. Wanneer het appartement een nieuwbouw is dan zal deze door de bouwheer worden aangesteld. Bij de eerst algemene vergadering zal het mandaat van deze syndicus vervallen, maar de mede-eigenaars kunnen wel beslissen om het te verlengen. De algemene vergadering kan altijd beslissen om een syndicus aan te stellen of het mandaat van een syndicus te beëindigen. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan een syndicus ook worden aangesteld door een vrederechter.